Iraq Powered by Trendolizer

Kesan Khurafat Terhadap Masa Depan Umat Islam

Trending story found on kajianintelektualislam.wordpress.com
Apabila kita membaca sejarah peradaban Islam, terdapat dua dinasti yang paling gemilang iaitu Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Dinasti Umayyah II di Andalusia. Kedua-dua dinasti ini mengalami perke…
[Source: kajianintelektualislam.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments