Iraq Powered by Trendolizer

Mosul en Aleppo herleven in 3D: "Digitaal geheugen voor de komende generaties"

Trending story found on www.vrt.be
Mosul en Aleppo herleven in 3D: "Digitaal geheugen voor de komende generaties"
Het Institut du Monde Arabe in Parijs laat zien hoe Aleppo en Mosul eruitzagen vóór de verwoestingen door de burgeroorlog en IS.
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments