Iraq Powered by Trendolizer

VRT NWS | Mosul was een eeuwenoude, diverse, levendige miljoenenstad tot...

Trending story found on www.facebook.com
VRT NWS | Mosul was een eeuwenoude, diverse, levendige miljoenenstad tot...
Mosul was een eeuwenoude, diverse, levendige miljoenenstad tot hij in handen viel van IS. Hoe de stad er uitzag voor de verwoesting, wordt in 3D getoond in een tentoonstelling in het Institut du...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments