Iraq Powered by Trendolizer

News5 | Nakatakdang dumating sa Maynila ang 13 OFWs mula sa Iraq ngayong tanghali, ayon sa DFA. Kasunod ito ng utos na mandatory repatriation sa mga Pilipino sa...

Trending story found on www.facebook.com
Nakatakdang dumating sa Maynila ang 13 OFWs mula sa Iraq ngayong tanghali, ayon sa DFA. Kasunod ito ng utos na mandatory repatriation sa mga Pilipino sa...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments