Iraq Powered by Trendolizer

Rockets tumama sa Iraqi base na kinaroroonan ng mga tropa ng Amerika

Trending story found on radyo.inquirer.net
Rockets tumama sa Iraqi base na kinaroroonan ng mga tropa ng Amerika
Ayon sa Iraqi Securitiy officials, tumama ang Katyusha rocket sa K1 base sa Kirkuk, Iraq.
[Source: radyo.inquirer.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments